Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetsmiljö och Likabehandling

Arbetsmiljöplan

Statsvetenskapliga institutionen arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor för såväl studenter som anställda.

Läs mer i: Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete vid statsvetenskapliga institutionen

Allmänt om likabehandlingsarbete vid Göteborgs universitet

Universitetet bedriver ett aktivt arbete för att alla studenter och anställda ska ha lika rättigheter och möjligheter. Jämställdhet och likabehandling ska integreras i undervisning och forskning och genomsyra verksamheten i sin helhet. I policy för jämställdhet och likabehandling vid Göteborgs universitet beskrivs målsättningar, ansvarsfördelning och organisering av arbetet.

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Likabehandlingsarbete på statsvetenskapliga institutionen

Likabehandlingsrepresentant: Lisbeth Aggestam
Mail: lisbeth.aggestam@gu.se
Telefon: 031-786 6696

Likabehandlingsrepresentanten är utsedd av prefekten och har i uppdrag att stödja prefekten i statsvetenskapliga institutionens jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

Likabehandlingsrepresentanten har utrymme i sin tjänst för att bevaka likabehandlingsfrågor på institutionen samt för att utforma och genomföra insatser som främjar likabehandling. Representanten är adjungerad till institutionsrådet och sitter med i den lokala arbetsmiljögruppen. Såväl studenter som anställda är välkomna att kontakta likabehandlingsrepresentanten i alla frågor som rör institutionens jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

Prefekt: Mikael Gilljam
Mail: mikael.gilljam@pol.gu.se
Telefon: 031-786 1221

Prefekten är ytterst ansvarig för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på statsvetenskapliga institutionen.

Studievägledare: Eva Nilsson
Mail: studentcounselling@pol.gu.se
Telefon: 031-786 1189

Studievägledaren stödjer våra studenter i deras studie- och karriärplaner. Studievägledaren ger också information och råd till studenter vid statsvetenskapliga institutionen som har en funktionsnedsättning.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Göteborgs universitet

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning: Ingvor Berndt och Anna Jälknäs
Mail: funktionsnedsattning@gu.se
Telefon: 031 786 1323 (Ingvor) eller 031 786 3109 (Anna)

Samordnarna för studenter med funktionsnedsättning kan ge studenter med en funktionsnedsättning råd och anpassat stöd inför och under studierna.

Studentkåren

Studentkåren kan ge studenter stöd och råd i kontakter med universitetet. Länk till hemsida: www.gus.gu.se

Akademihälsan

Akademihälsan har lång erfarenhet av att arbeta med studenter och studierelaterade problem. Hit kan du be studenter vända sig om de får problem orsakade och/eller relaterade till sina studier. Länk till hemsida: www.akademihalsan.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Du kan vända dig till DO om du har frågor om diskriminering eller vill göra en anmälan om en händelse som du uppfattat som diskriminerande. Länk till hemsida: www.do.se

 

 

 

Ombud

Arbetsmiljöombud

Andrea Spehar

Likabehandlingsrepresentant

Lisbeth Aggestam

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-04-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?