Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hitta experten

Opinionsbildning, väljarbeteende, valdeltagande

Opinionsbildning, väljarbeteende, jämförelser i opinion över tid, valdemokratins aktörer (medier, partier, kandidater, förtroendevalda och väljare)
Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Politiska attityder, individers politiska beteende
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Klassröstning, klass, kön, etnicitet
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Unga väljare
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Kopplingen utbildning och politiskt engagemang
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Politiska opinioner, demokrati, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Opinionsbildning och väljarbeteende
Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Plånboksröstning, ekonomisk röstning
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val
Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Förtidsröstning och valdeltagande
Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se

Svenska utlandsröster
Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Svenska valkampanjer, historiskt
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Demokrati och representation

Demokrati
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Demokrati, politisk opinion, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Representativ demokrati, kvinnors politiska inflytande
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

Representativ demokrati, demokratisk legitimitet, politiska partier och väljarbeteende, valdeltagande
Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se  

Kvinnors politiska inflytande och jämställdhet
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

Kvinnors och mäns villkor i politik och förvaltning
Birgitta Niklasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5844, e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se

Skillnader mellan kvinnors och mäns politiska fokus
Helena Stensöta Olofsdotter, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1317, e-post: helena.stensota@pol.gu.se

Kvinnors politiska representation
Aksel Sundström, forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1607, e-post: aksel.sundstrom@pol.gu.se

Karriärambitioner hos svenska riksdagsledamöter
Patrik Öhberg, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1537, 070–730 3457, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet-sekretess

Jan Turvall, lektor i statsvetenskap, telefon: 031-786 1188, e-post: jan.turvall@pol.gu.se

Migration- och integrationspolitik

Svensk invandringspolitik
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se  

Arbetsmarknadens påverkan på invandringspolitiken
Frida Boräng, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2694, e-post: frida.borang@pol.gu.se

Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier
Andrej Kokkonen, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se

Kommmunpolitik

Allmänt och specifikt Västsverige
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Brott, lag och ordning

Rättvisa, politik och individens ansvar, straff
Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap, telefon: 031-786 4686, e-post: goran.duus-otterström@pol.gu.se  

Miljöpolitik

Demokrati och hållbar utveckling, miljöopinion, internationell miljöpolitik, klimatpolitik
Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1230, 073–259 4369 e-post: sverker.jagers@pol.gu.se

Attityder till miljöfrågor och miljöpolitik, samt väljarbeteende
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Klimatetik: Rättvisa, politik, och individens ansvar
Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 4686, e-post: goran.duus-otterstrom@pol.gu.se

Miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel
Niklas Harring, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1223, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

Skolpolitik

Utbildning och politiskt deltagande/engagemang
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Socialförsäkringar

Valfrihetsreformer inom välfärden
Anna Bendz, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5697, 0733–56 55 55, e-post: anna.bendz@pol.gu.se.

Trängselskatten i Göteborg

Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Utrikes- och säkerhetspolitik

Svensk- och europeisk utrikespolitik i historien
Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se, Twitter: @Vanstrastranden

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik, konflikten i Mellanöstern
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Utrikes- och säkerhetspolitik, europeisk integration
Rutger Lindahl, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031¬–786 1245, e-post: rutger.lindahl@pol.gu.se

Svensk utrikespolitik och internationell politik
Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5197, e-post: ann-marie.ekengren@pol.gu.se  

EU och säkerhetspolitik
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031-786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Internationell politik, diplomati, EU
Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter:@LisbethAggestam

Demokratiska processer i Turkiet och Jordanien
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Diplomati och genus
Ann Towns, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1153, e-post: ann.towns@gu.se

Medialisering av europeisk utrikespolitik
Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5197, e-post: ann-marie.ekengren@pol.gu.se

Nato
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031-786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Svenska partier och partipolitik

Allmänt
Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se, Twitter: @Vanstrastranden

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post:
ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Socialdemokraterna
Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070¬–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Invandringskritiska partier
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se

Andrej Kokkonen, fil dr i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se

Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se

Anders Sundell, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6359, 073–246 7996, e-post: anders.sundell@pol.gu.se, Twitter:@AndersSundell

Lokala småpartier
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Skillnaden mellan olika partier, omvandlat i siffor och diagram
Anders Sundell, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6359, 073–246 7996, e-post: anders.sundell@pol.gu.se, Twitter:@AndersSundell

Vågmästarroll

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Lobbyism

Frida Boräng, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2694, e-post: frida.borang@pol.gu.se

Ideologier

Vetenskapsteori, ideologi
Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se, Twitter: @Vanstrastranden

Politisk psykologi

Jacob Sohlberg, forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 3553, e-post: jacob.sohlberg@gu.se, Twitter: @jacobsohlberg

Vallöften, håller politiska partier det de lovar?

Elin Naurin, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1243, e-post: elin.naurin@pol.gu.se

Brasilien och Latinamerika

Omfördelningspolitik, välfärd i Latinamerika, klientelism och röstköp i valkampanjer
Elin Bergman, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031-786 5077,
070-5434681, e-post: elin.bergman@gu.se

Europa

Europeiska partier, ideologier, opinionsbildning
Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se, Twitter: @Vanstrastranden

Europeisk integration
Rutger Lindahl, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031-786 1245, e-post: rutger.lindahl@pol.gu.se

Europeisk säkerhetspolitik, EU som säkerhetsaktör
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031-786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se 

Medborgarattityder, välfärd, migration, EU och olika skiljelinjer, delansvarig för Europaparlamentsvalsundersökningen 2014
Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4062, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73

EU-domstolen
Olof Larsson, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: olof.g.larsson@gu.se

EU:s migrationspolitik, särskilt Slovenien och Kroatien
Andrea Spehar, universitetslektor och docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

EU som global aktör i världspolitiken
Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter: @LisbethAggestam

EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Mellanöstern och Afrika

Konflikt- och demokratiseringsfrågor i Mellanöstern och Afrika
Ellen Lust, professor i statsvetenskap, telefon: 031-786 6534, 0766-18 65 34, e-post: ellen.lust@gu.se

Mellanösternpolitik, etnicitet och politik, auktoritarism
Kirsten Kao, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031-786 6721, e-post: kristen.kao@gu.se

USA

Allmänt presidentval
Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Nicholas Charron, docent i statsvetenskap, telefon: 031−786 1235, e-post: nicholas.charron@pol.gu.se

Ellen Lust, professor i statsvetenskap, telefon: 031−786 6534, 0766−186534, e-post: ellen.lust@gu.se

Amerikansk inrikespolitik, val, väljarbeteende, attityder, polarisering
Jacob Sohlberg, forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 3553, e-post: jacob.sohlberg@gu.se, Twitter: @jacobsohlberg

Amerikansk inrikespolitik, högsta domstolen, maktdelning
Olof Larsson, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: olof.g.larsson@gu.se
 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-02-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?