Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

I väntans tider. En studie om hur individen påverkas i sin syn på samhället av graviditet och förlossning

Information till forskningspersonerna

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. Här får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Bakgrund

Att bli med barn är en av de viktigaste händelserna i livet. Trots detta saknas forskning om hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället. Projektet ”I väntans tider” är det första som systematiskt undersöker hur en gravid kvinna och hennes partner påverkas i sin syn på samhället av graviditet och förlossning.

Vi vänder oss till dig som är i början av graviditeten för att kunna följa dig under och efter graviditeten. Projektet är ett samarbete mellan barnmorskor och förlossningsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och statsvetare vid Statsvetenskapliga institutionen och SOM (Samhälle, Opinion och Media)- institutet, alla vid Göteborgs universitet.

Det finns ganska mycket forskning om hur och varför människor förändrar sin syn på samhället. Men än så länge har graviditeten och förlossningen inte blivit betraktade som processer av politisk betydelse inom forskningen. I projektet är vi intresserade av hur intresset för samhällsfrågor ökar eller minskar och hur uppfattningar och åsikter om samhället förändras under en graviditet och i tidigt föräldraskap. 

Förståelse för dessa processer är avgörande för att samhället ska kunna möta medborgare i den här situationen på ett lyhört vis. Projektet behövs också för att öka kunskapen om föräldrars olika erfarenheter av samhällets stöd samt för att förklara varför människor engagerar sig på olika sätt i olika frågor och tycker olika saker. Eftersom graviditet och förlossning påverkar de flesta människor och eftersom de oftast är livsavgörande händelser, behövs projektet för att ge en heltäckande bild av hur samhällsuppfattningar skapas och förändras och hur vi ska förstå skillnader mellan olika kvinnor och män.

Syfte

Det finns två övergripande frågor som vi vill få besvarade med hjälp av just ditt deltagande i studien:

1) I vilken utsträckning och hur påverkas synen på samhället hos den gravida kvinnan av graviditeten och förlossningen?

2) Hur skiljer sig effekterna av graviditeten och förlossningen på synen på samhället åt mellan olika individer?

Hur går studien till?

När du har gett ditt samtycke till att delta i studien kommer du att få den första enkäten skickad till din e-postadress. Den tar ungefär femton minuter att svara på och det går att svara med hjälp av alla vanliga typer av elektroniska hjälpmedel, till exempel en Iphone, Android, Ipad eller dator.

Därefter kommer du att få fem enkäter utspritt över drygt två år. Den första av dessa kommer till din e-postadress ungefär i graviditetsvecka 22. När du svarat på den enkäten kommer du att få en värdecheck på 100 kronor som tack för ditt deltagande.

Därefter kommer du att få en enkät ungefär i graviditetsvecka 36, samt när barnet är 2 månader, 1 år och 2 år. Om både du och din partner deltar i studien kommer era svar att analyseras individuellt och gemensamt.

Enkätutskicken administreras av forskare vid statsvetenskapliga institutionen och av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. LORE har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med webbundersökningar och har använt liknande metoder sedan 2002.

Forskning har visat att hälsotillstånd, upplevelser och förlopp av graviditet och förlossning kan påverka individens syn på politik och tilltro till instanser som t.ex. sjukvård. Vi kommer därför, om du samtycker att gå med i studien, att hämta registerdata om mödrahälsovård och förlossningsutfall från svenska graviditetsregistret (www.graviditetsregistret.se). På så vis behöver vi inte ställa frågor om graviditet och förlossning i enkäterna.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Sammantaget ser vi inga risker för dig med att delta i studien. För att förhindra integritetsintrång genom känsliga personuppgifter sprids eller hamnar i fel händer följer vi noggranna rutiner vid datahanteringen som är beskriven nedan.

Vi använder inte frågor som kan väcka starka obehagskänslor, men samtidigt föreligger alltid en möjlighet att bli känslomässigt berörd av enkätfrågor om samhället. Du har möjlighet att få ett uppföljande samtal med någon av forskarna om du önskar. Forskningsprojektet genomförs av och i samarbete med forskare med världsledande kompetens kring hur enkätfrågor ställs utan att väcka anstöt.

Vad händer med mina uppgifter?

De enkäter du fyller i under studien kommer att förvaras i en krypterad mapp som bara är tillgänglig för forskarna i just det här projektet och som ligger på Göteborgs universitets servrar och omfattas av strikta dataskyddsregleringar, så som den nya EU-gemensamma Dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifter såsom namn, e-postadress och personnummer från de enkäter du fyller i under studien kommer att ersättas med en kod så att du som enskild individ inte kan urskiljas. Enkätsvaren lagras sedan i en datamängd samkopplade med data från Graviditetsregistret om den gravida samtycker till det. Endast de forskare i studien som är ansvariga för enkäthanteringen har tillgång till kodnyckeln. Data kommer att sparas i 10 år för att möjliggöra granskning. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Enligt GDPR, har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Enklast gör du detta genom att kontakta den huvudansvarige forskaren Elin Naurin på e-post elin.naurin@pol.gu.se eller telefon 031-786 1243.

Vid behov kan även dataskyddsombudet på Göteborgs universitet bistå med detta. Dataskyddsombudet går att nå på telefon 0766-183232 och heter Johanna Wallin. Hennes e-postadress är johanna.wallin@gu.se och postadressen är: Box 100, 40530 Göteborg. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Då resultat från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. Resultatet av studien kommer att presenteras på gruppnivå i vetenskapliga artiklar och böcker, samt i lättillgängliga rapporter och texter. Artiklarna kommer också att finnas tillgängliga på projektets hemsida. Vi kommer att hålla ett antal öppna seminarier där projektets resultat presenteras. Dessa seminarier kommer att annonseras på projektets hemsida.

Försäkring och ersättning

Du är inte försäkrad via projektet men omfattas av sjukhusets patientförsäkring när du befinner dig på sjukhuset.

Ersättning utgår med 100 kronor i form av en värdecheck när du svarar på enkät nummer 2, vilket är ungefär i graviditetsvecka 22.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din pågående eller framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande i studien så har du möjlighet att välja att vi tar bort dina uppgifter även från analysen av din partners svar.

Ansvariga för studien

Huvudman för detta forskningsprojekt är Göteborgs universitet.

Medverkande forskare

Elin Naurin, docent i statsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
e-mail: elin.naurin@pol.gu.se
tel: 031- 786 12 43

Helen Elden, universitetssjukhusöverbarnmorska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
e-mail: helen.elden@gu.se
tel: 031-786 23 54

Verena Sengpiel, specialistläkare och docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.
e-mail: verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Karolina Lindén, Barnmorska och doktor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet.
e-mail: karolina.linden@gu.se

Elias Markstedt, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
e-mail: elias.markstedt@gu.se

 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-12-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?