Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Boksläpp: Miljöpolitik - i går, i dag, i morgon

Debate, Lecture

Lennart J. Lundqvist, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har utkommit med en ny bok: Miljöpolitik - igår, i dag, i morgon (Arkiv förlag). Den 13 oktober 2017 presenterar Lennart J. Lundqvist boken på ett seminarium vid Göteborgs universitet och därefter följer en paneldiskussion.

I boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett vilken modell vi väljer måste den bygga på medborgarnas delaktighet och statens förmåga att leda utvecklingen. Ju öppnare ett samhälle är för nya idéer och aktörer, desto lättare är det för olika intressen att delta i debatten och få gehör för sina synpunkter.

Samtidigt måste samhället vara starkt nog att ta fram och samordna initiativ och idéer till klara handlingslinjer. Det måste finnas institutioner för en sådan samverkan som kan skapa legitimitet för de drastiska beslut och dramatiska omställningar som mänskligheten står inför. Ansvaret för hur bördor och nyttor ska fördelas i en tid med nya former av knapphet måste vila på den representativa demokratins grund. Bara så kan vi som samhällsmedborgare behålla makten över vår framtid.

Lennart J. Lundqvist är professor emeritus i statsvetenskap med särskild inriktning mot organisation och genomförandeprocesser inom miljöområdet. Som forskare är han jämnårig med den moderna svenska miljöpolitiken: han inledde sina doktorandstudier 1967, samma år som Naturvårdsverket bildades.

VI ÄR GLADA ATT FÅ VÄLKOMNA EN MYCKET KOMPETENT PANEL SOM BESTÅR AV:

Alf-Inge Jansen, professor emeritus i statsvetenskap vid universitetet i Bergen, Peringe Grennfelt, f.d. forskningschef vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Karl-Johan Bondesson, kommunekolog och Katarina Gårdfeldt, föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. Moderator är Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Date: 10/13/2017

Time: 1:00 PM - 3:30 PM

Categories: Environment, Social Sciences

Organizer: Statsvetenskapliga institutionen/ CeCAR

Location: Dragonen, Sprängkullsgatan 19

Last day of registration: 10/13/2017 at. 12:00 PM.

Contact person: Anna-Karin Lundell

Number of seats: 110 (Of which 57 are booked)

Registration is closed for this event

Page Manager: |Last update: 8/16/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://pol.gu.se/english/current/calendar/Event_detail/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fpol.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2FAktuellt_detalj%2F%3FeventId%3D70136505934&eventId=70136505934
Utskriftsdatum: 2018-02-24