Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser på masternivå tillgängliga för doktorander i statsvetenskap

 Alla kurser ges på engelska.

Information om när respektive kurs går hittar du på universitetets websida gällande kursutbud på avancerad nivå under ämnena statsvetenskap och Europakunskap: http://utbildning.gu.se/kurser/avanceradniva

Kurser:

SK2211, The Performance of Democracies, 15 hp

In the context of the increase in the number of democracies in the past decades, this course deals with variation in performance between democratic countries. What difference does democracy make for the general population? If democracy is introduced in a former authoritarian country, what happens to the lives of ‘ordinary people’? Will fewer newborns die? Will more children attend school for more years? Is it likely that fewer people will live in poverty? Will corruption be curbed and transparency in public affairs increased? The course scrutinizes the somewhat dismal picture of many democracies’ performance illuminated through the so far limited empirical research on this topic, and proceeds with examining available explanations for why some democracies are doing a much better job than others in (a) producing human well-being, (b) curbing corruption and (c) managing their public finances in a sustainable way.

Kursplan SK2211, The Performance of Democracies, 15 hp

 

SK2212, The Quality of Government in a Comparative Perspective, 15hp

Centrala frågeställningar som kommer att behandlas i denna kurs är: Hur kan Quality of Government (QoG) definieras och mätas? Är QoG ett koncept som är strikt relaterat till den politiska filosofin av västerländska liberala demokratier, eller kan den appliceras på en global nivå? Varför är variationen mellan länderna i QoG så stor? Vad är skillnaden i QoG-problemen i utvecklingsländer jämfört med övergångsländer och de avancerat industrialiserade välfärdsstaterna? Hur är QoG relaterat till demokrati, ekonomisk tillväxt, rättsstatsprincipen, socialt kapital, ojämlikhet, sociala policies och medborgarnas individuella välbefinnande? Slutligen, för dem som siktar på att vinna nobelpriset: Vad krävs det av ett land för att utveckla högkvalitativa politiska institutioner?

Kursplan SK2212, The Quality of Government in a Comparative Perspective


SF2221, Global Security and Democracy, 15hp

Denna kurs behandlar det komplicerade samspelet mellan säkerhet, demokrati och utveckling i en ständigt föränderlig global kontext. I synnerhet kommer vi att se hur säkerhet och demokrati hänger ihop. Vad bör ingå som "ämne" inom säkerhet (t.ex. staten, individen, världen, människor, miljön), vad bör anses som hot (t.ex. militära angrepp, kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, ekonomiskt beroende, och global terrorism), och vad skall anses som lämplig strategi (militär avskräckning/gemensam säkerhet, ingripande, ekonomiska sanktioner, säkerställande av mänskliga rättigheter, anti-terroristmätningar)?

Kursen presenterar och diskuterar olika sätt att organisera och värna om politiska samhällen i samtida överläggningar om global säkerhet. En fördjupad analys kommer att ges gällande hur hot av demokrati uppfattas, och hur försök att motarbeta hot kan vara kontraproduktivt. Vidare kommer kursen söka svar på frågor som; Vilka andra alternativa modeller för lugn styrning finns redan: nätverk i det civila samhället, en förstärkning av den traditionella moderna staten, regionala unioner, ökad självständighet för globala aktörer? Vilka andra alternativ kan vi föreställa oss?

Kursplan SF2221, Global Security and Democracy


SF2222, Citizens, Politicians, and the Media: Evaluating Democratic Processes, 15hp

Ett viktigt mål för demokratin är att förverkliga "folkets vilja." Men hur ska detta uppnås? Hur uppnås det i verkligheten? För att ta reda på detta, tittar vi på tre grupper av aktörer: medborgare, politiker och massmedia. Vi tar hänsyn till forskning om väljarbeteende, politisk psykologi, politiskt deltagande, politisk representation, påverkan från massmedia, politisk journalistik och förvaltning av nyheter. Vad säger denna forskning oss om dessa aktörer och hur de interagerar med varandra under olika omständigheter? Hur lever dessa aktörer, och relationerna mellan dem, upp mot krav från olika modeller av demokrati? Vad avslöjar forskningsresultaten om hur demokratin kan förbättras?

Kursplan SF2222, Citizens, Politicians, and the Media: Evaluating Democratic Processes


SK2221, Environmental Politics and Institutions, 15hp

Under kursen får studenterna fördjupad kännedom om hur samhället, via politiska åtgärder, försöker hantera och minska en rad miljöproblem såsom i den marina miljön, vatten- och landanvändning, biodiversitet och luftburna miljöproblem inklusive klimatförändringar. Kursen vilar på flera teoretiska ansatser, främst social dilemma teori, opinions- och beteendeteorier, institutionell teori, normativ politisk teori och spelteori.

Kursen inleds med en introduktion av centrala begreppet och teoretiska utgångspunkter. Därefter är kursen indelad i tre block som behandlar formella institutioners betydelse för miljöpolitik, informella institutioners betydelse för miljöpolitik samt författande av ett omfattande kurspapper.

Kursplan SK2221, Environmental Politics and Institutions


SK2222, Varieties of Democracy and Democratization, 15 hp

Den här kursen tar utgångspunkt i olika teoribildningar kring vad demokrati är, eller bör vara. Konfronterar detta med olika metodologiska angreppssätt för att mäta demokrati på ett jämförbart sätt över tid och mellan olika stater. Den analyserar och diskuterar olika teorier om varför vissa länder blir mer eller mindre demokratiska. Studenterna tränas i att analysera både historiska och nutida processer där länder (av-)demokratiseras och förklara och förstå varför detta sker.

Kursen behandlar alltså två tätt förknippade områden: att definiera och mäta demokrati, och att förklara demokratisering.

Kursplan SK2222, Varieties of Democracy and Democratization

 

EU2210, European Environment and Energy, 15 hp

Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljö-och energipolitik. Du kommer att analysera EU:s rättsliga grund, den politiska processen, och engagemangen för ekonomisk tillväxt och marknadsintegration ur ett miljöperspektiv. Ett syfte är att ge en grundlig förståelse av vagheten i hållbar utveckling och på vilket sätt begreppet används av/inom EU. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika miljö-och energiproblem och framtida utmaningar för EU. Dessa tematiska fördjupningar kommer även innehålla analyser av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna, EU som internationell aktör, och vilken roll NGO:s och andra lobbygrupper spelar.

Kursplan EU2210 European Environment and Energy 15hp


EU2220, Social Europe, 15 hp

Kursen syftar till att betrakta det förflutna, nutid och framtid för det sociala Europa. Fokus är på tvärvetenskapliga aspekter av europeiskt medborgarskap, dvs rättigheter och skyldigheter, arbete, familj, genus, identitet, invandring och framtiden för europeiska välfärdsstater. Du kommer att få fördjupad kunskap om mångfalden av europeiska sociala policys, om deras politiska bakgrund och nuvarande välfärdsreformer. Kursen behandlar och problematiserar europeisk socialpolitik och lagstiftning. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika sociala problem och framtida utmaningar för EU; inkluderat analyser av förhållandet mellan EU, Europarådet och medlemsstaterna.

Kursplan EU2220 Social Europe 15hp


EU2215, Europe in the world, 15 hp

Denna kurs ger en tvärvetenskaplig förståelse för Europas roll i världen och bygger på en rad olika perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora. Kursen fördjupar sig i Europas politiska, ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga relationer med resten av världen ur historiskt och nutida perspektiv. Studiet av "Europa" förstås i vid mening som att omfatta olika internationella organisationer, statliga aktörer och civila samhällen. Kursen analyserar den internationella betydelsen av den europeiska integrationen samt effekterna av den globala utvecklingen på Europa och Europas förändrade roll i den nya världsordningen.

Kursplan EU2215 Europe in the world 15hp

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2018-05-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?