Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetssäkring av vår utbildning

Statsvetenskapliga institutionens kvalitetssäkringsarbete syftar till att säkerställa att våra utbildningar håller en mycket hög kvalitet. Kvalitetssäkringsarbetet vilar på de akademiska principerna om kollegialitet, dokumentation och öppenhet.

För de program som Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för har kvalitetssäkringsarbetet flera komponenter – kursrapporter, kurskonferenser, mitterminsavstämningar, utbildningskonferenser och verksamhetsberättelser.

Kursutvärderingar och kursrapporter

Alla kurser på grund- och avancerad nivå utvärderas när de är avlsutade. Det sker genom att studenterna besvarar en digital enkät i universitetes lärplattform Canvas. Därefter skrivs en kursrapport som görs tillgänglig för studenterna samt för all personal som på olika sätt är inblandad i undervisningen.

Kurskonferenser

Varje kurs har en kurskonferens minst vart tredje-fjärde år. På konferensen deltar, utöver undervisande lärare, två kollegor och två studentrepresentanter. Syftet är att utveckla våra kurser och oss själva som lärare och studenter.

Mitterminsavstämningar

Varje termin genomför vi en mitterminsavstämning på alla utbildningsprogram på både grund- och avancerad nivå. Syftet är att ta reda på vad studenterna tycker om sin utbildning. Mitterminsavstämningarna sker i dialog mellan studentgrupperna och institutionens studie-och yrkesvägledare som uppmuntrar studenterna att berätta om sina upplevelser, både positiva och negativa. Studie- och yrkesvägledaren sammanställer därefter studenternas synpunkter, en rapport för varje studentgrupp, som lämnas vidare till respektive studierektor.

Utbildningskonferenser

Varje utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå genomför utbildningskonferenser varje eller vartannat år. Syftet är att diskutera övergripande aktuella frågor för programmens genomförande och kvalitet. Det handlar bland annat om att säkerställa att programmens examensmål uppnås och att de uppfyller Göteborgs universitets examensordning.

Verksamhetsberättelser

Varje kalenderår skriver vi verksamhetsberättelser där vi kortfattat beskriver verksamheten vid respektive utbildningsområde. Syftet är att reflektera över det strategiska arbetet, ge en lägesbeskrivning och presentera planer för framtiden.

Dokument

Här kan du läsa vår kvalitetssäkringsstrategi:
Kvalitetssäkring Statsvetenskapliga institutionen 2018

 

I den här rapporten beskrivs hur kurslitteraturen på statsvetarprogrammets grundnivå ser ut ur ett likabehandlingsperspektiv, med fokus på kön, könsidentitet, sexualitet, funktionsförutsättningar och etnicitet:

Litteraturgranskning ur ett likabehandlingsperspektiv

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-10-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://pol.gu.se/Utbildning/kvalitetssakring/
Utskriftsdatum: 2020-05-31