Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fristående kurser i Europakunskap

De kurser som ges som fristående på grundnivå och avancerad nivå är indelade i kärnkurser och fördjupningskurser. Vi ger inte metod- och uppsatskurser i Europakunskap som fristående kurser. Vill du ha en examen med huvudområde Europakunskap är du välkommen att söka till något av våra program.

Kärnkurser, grundnivå

Samtliga kurser kan sökas som fristående kurser. De ges på höstterminen varje termin och de ges på varierande tider och varierande fart, vänligen se antagning.se för nästkommande termins upplägg. Urvalet till våra kärnkurser baseras på betyg (34%), högskoleprov (33%) och högskolepoäng (33%). För information om förkunskapskrav se respektive kursplan. Du kan själv söka fram senaste kursplan och litteraturlista här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

EU1110 Introduktion till Europakunskap, 15 hp

Vad är Europa? Den här kursen ger dig möjlighet att studera bilden av Europa genom historien. Hur har synen på vad som karaktäriserar Europa förändrats genom tiderna? Vilken betydelse har kulturella, politiska, ekonomiska och religiösa aspekter haft? Med sitt historiska perspektiv är kursen en introduktion till ämnet Europakunskap. Därför ingår också en introduktion till universitetsstudier. Du får grundläggande färdigheter i informationssökning, seminariedeltagande och textanalys. Kursen är inledande på Europaprogrammet och ges dagtid på heltid.

EU1130 - Modern Europeisk Integration 1

EU står inför de största utmaningar det mött under sitt 6x-åriga liv. Migrations- och eurokriserna har blottlagt politiska spänningar och skiljelinjer inte bara inom utan också mellan de olika medlemsstaterna. Brexit splittrar både Storbritannien och resten av EU, och när ekonomi, ideologi, nationalism och praktiska lösningar stöts mot varandra. För att förstå dessa processer måste man förstå de politiska, geografiska och ekonomiska förutsättningar som inte bara utgjort grunden för det Europeiska projektet, utan också idag skapar förutsättningar för dess kriser.
Kursen utgör andra kursen på Europaprogrammet och ges dagtid på heltid.

Fördjupningskurser, grundnivå

Kurserna "Modern europeisk integration 2" samt "Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj" utgör tillsammans normalt sett den andra terminens studier för studenter på europaprogrammet. Man kan läsa fördjupningskurserna direkt efter kärnkurserna i europakunskap eller så kan man komma tillbaka efter att under en period ha läst vid annan institution.

Båda kurserna söks som fristående kurser. De ges på vårterminen, vänligen se antagning.se för nästkommande termins upplägg. Urvalet till våra fördjupningskurser baseras på antalet högskolepoäng. Du kan max meriteras för 225hp, högskolepoäng utöver det medräknas inte. För information om förkunskapskrav se respektive kursplan. Du kan söka fram kursplaner här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

EU1235 - Modern europeisk integration 2, 15 hp

Kursen fördjupar och problematiserar ett antal teman som rör föreställningar och politiska beslut om europeisk integration. De teman som behandlas är aktuella och uppmärksammas i både samhällelig och vetenskaplig debatt. Kursen inleder den fjärde terminen på Europaprogrammet och ges dagtid på heltid.

EU1240 - Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj, 15 hp

I denna kurs lär du dig hur människor i både Öst- och Västeuropa lever sina liv inom ramen för olika länders välfärdssystem, hur arbetsmarknaden och arbetsförhållanden utvecklas och vilka förändringar som familjen genomgår i olika delar av det nutida Europa. Speciellt framhävs den ömsesidiga påverkan mellan välfärd, arbete och familj. I kursen finns vidare ett uttalat genusperspektiv, och även jämförelser med andra delar av världen tas upp. Kursen avslutar den fjärde terminen på Europaprogrammet och ges dagtid på heltid.

Övriga kurser, grundnivå

Kursen nedan är på grundnivå, men förkunskapskravet är att du ska ha läst ett år på universitet eller högskola. För aktuell information om förkunskapskrav se kursplanen. Kursen ges varje termin men på varierande tider och varierande fart, vänligen se antagning.se för nästkommande termins upplägg. Kurserna söks som fristående kurser. Du kan söka fram kursplanerna här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

EU1150 - Ryssland mellan förflutet och framtid, 15 hp

Vad är det som händer i Ryssland? Varför har förhoppningarna om att landet skulle utveckla västerländsk liberal demokrati och en fri marknadsekonomi efter Sovjetunionens upplösning istället resulterat i ett mer auktoritärt samhälle? I denna kurs får du, utifrån en översikt över Rysslands historia – inklusive Sovjettiden – kunskap om den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen i Ryssland efter Sovjetunionens upplösning. Vidare behandlas Rysslands nya internationella roll och landets spända relation till Väst.
Kursen ges helt fristående eftermiddagstid på halvfart.

Kursen är fristående och ges på engelska på halvfart och eftermiddagstid under hela hösterminen.

EU1400 - Praktisk EU-kunskap, 15 hp

Lär dig hur EU fungerar i praktiken genom att fokusera på ett verkligt fall (EU-direktiv) som du väljer själv. Du kommer att få kunskaper om hur du söker fram originaldokument från EU:s institutioner, att spåra den lagstiftande processen från första omnämnande till färdig lag, och införlivande i nationell lagstiftning. I kursen kommer du även att träna på att skriva en professionell rapport och göra en muntlig presentation. Den här unika kursen är utvecklad i i samarbete med Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) vid Ekonomiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek.

Kursen är fristående och ges på engelska på halvfart, kvällstid under höstterminen, samt på svenska på helfart, dagtid under vårterminen.

Kärnkurser, avancerad nivå

Kurserna ingår i masterprogrammet i Europastudier men utgör också en utmärkt grund för den som vill ha viss inblick i Europa men sedan fördjupa sig i annat ämne. Kurserna går på helfart dagtid och kan sökas som fristående kurser. Urvalet till våra kärnkurser baseras på antalet högskolepoäng. Du kan max meriteras för 225hp, högskolepoäng utöver det medräknas inte. Förtur ges till studenter med minst 60hp i ämnet Europakunskap. För information om förkunskapskrav se respektive kursplan. Du kan söka fram kursplaner här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

OBS! Följande kurstexter är på engelska:

EU2112 - European Heritage and Identity, 10 hp

Departing from current processes of integration and disintegration in Europe and the notion of the European today, we will pursue the following questions: How old is the notion of “the European”? What is European heritage? Who identifies and what is identified as European today? What are the defining moments of contemporary European identity? These questions will be pursued through a long historical perspective, where the first formulations of European as an identity, and myths on the European are scrutinized. We continue over the rise of nationalisms and into the present-day situation of carefully concerted building of narratives and an institutionalized European political landscape. Our object of study is the complex interplay between memories, heritage, history and identity and their multiple representations in symbols, monuments and unifying as well as conflicting perceptions of their meaning. We will address both historical cases of memory politics and the active building of symbols and narratives of the European union, as well as the rise of Euroscepticism as a counter narrative. Seemingly “soft” issues of heritage and identity are closely linked to “hard” issues of politics and economics. Our understanding of Europe today depends on knowledge of its past. An important way to achieve this is by relating various notions of what it means to be “European” to other, both complementary and competing identities. These can be identities on smaller and larger scales than Europe, such as local, regional, national and global, or of different types such as identification along religious, political, social or cultural lines.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

EU2113 - European Integration: Current Research and Theory, 10 hp

The aim of this course is to provide you with a deeper understanding of “this strange animal” the European Union. The method by which this will be achieved is by introducing you to the research community’s efforts to study the EU. You will take part of and critically analyse important research works in EU studies. An important objective of the course is also to investigate how theoretical research findings can be adapted to real practical problems arising from the process of European integration.

EU2114 - European Borderlands, 10 hp

Throughout history, people have erected borders against the outside, the unfamiliar, and “the other.” Lines of separation have appeared in different forms and for different reasons. Borders have sometimes been the result of conscious choices, other times of unintended developments and contingencies. Walls and fences, maps, legislative acts, new technologies and discoveries, ideological constructions, scientific (and pseudo-scientific) categorizations, cultural expressions, and social customs have all served to organize territory and shape perceptions of community and identity. But borders, whether spatial or mental, physical or cultural, have neither been static nor impermeable. For centuries, new lines of divisions, new perceptions of “us” and “them,” and new mechanisms for exclusion and inclusion have emerged, moved, and dissolved while in the process defining and shaping the European experience. Within and between dominant political, economic, and cultural regimes, there have always been spaces of considerable fluidity and exchange. Spanning from the earliest encounters with the peoples and societies of the New World to the rise of the European nation-states, this course builds on the multidisciplinary and rapidly growing field of borderland studies to examine the historical underpinnings of the great challenges facing Europe today.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

EU2122 Integrating European Markets, 10 hp

The aim of this course is to provide a thorough understanding of the complex process of creating a single internal market within the European Union. The course addresses the problems of integrating different national market systems into one single market. You will analyze the interplay between formal legal restrictions, economical functions of the single market and the political policy-making process. Other central themes are the internal market´s consequences for manufacturing and services, life-conditions, labour markets, capital flows and infrastructural development in Europe and its neighbouring countries. The relationship between national and supranational policies is central.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

EU2123 Political and Public Spheres and Spaces in European History and Culture

Squares, palaces, cafés, and social media – spheres of power, protest, and deliberation. The Political and Public Spheres and Spaces in European History and Culture course problematizes the emergence and political significance of the public sphere and its relation to the private and secret spheres in European past and present. By tracing the forms of ‘public sphere’ from its Greek & Roman origins, through medieval and early modern palaces and ceremonies, into such modern phenomena as mass protests, state censorship, inclusive/exclusory planning of urban space, scientific debate, and digital piracy the course offers a comprehensive view on politics as a sphere of contention and opinion formation. The course delivers a carefully chosen array of perspectives of different humanist disciplines with teachers recruited from a broad range of subjects.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

Fördjupningskurser, avancerad nivå

Programstudenter väljer en av dessa fyra kurser under sin tredje termin på programmet. Det går även att läsa som fristående kurser under första halvan höstterminen. 

EU2210 - European Environment and Energy, 15 hp

The course treats and problematizes the European Union's environmental and energy politics. You will be analyzing the European Union's legal foundation, the political process, and the commitments for economic growth and market integration from an environmental perspective. One goal is to give an understanding of the vagueness of sustainable development and the way in which the term is ised by and within the European Union. This provides the foundation for thematic in-depth analyses of different environmental- and energy problems and future challenges for the European Union. These thematic in-depth analyses will also contain analyses of the relationship between the European Union and its member states, the European Union as an international actor, and the role NGO:s and other lobby groups play.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

EU2215 Europe in the World, 15 hp

This course provides an interdisciplinary understanding of Europe's role in the world and builds upon a number of different perspectives from the social sciences and the humanities. The course goes in-depth within Europe's political, economic, social and security relations with the rest of the world from a historic and current perspective. The studying of "Europe" is understood in a broad sense to include different international organizations, state actors, and civil societies. The course analyses the international meaning of European integration and the effects of the global development on Europe and Europe's changed role in the new world order.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

EU2220 - Social Europe, 15 hp

The course aims to regard the past, present, and future of the social Europe. The focus will be on interdisciplinary aspects of European citizenship, e.g. rights and obligations, work, family, gender, identity, immigration, and the future of European welfare states. You will get a deepened knowledge of the diversity of European social policies, their political background, and current welfare reforms. The course treats and problematizes European social politics and legislation. This provides a basis for thematic in-depth analyses of different social problems and future challenges for the European Union; including analyses of the relationship between the EU, the Council of Europe, and the member states.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

EU2131 Central- and Eastern Europe: Fully European or the European other?, 15 hp

Are you interested in furthering your knowledge of one of the countries of Central- or Eastern Europe? Or the entire region's historical, economical and societal development? Do you want to know more about how Europe is used as a term to differentiate parts of Central- and Eastern Europe? This course highlights the historical, cultural, political, and socioeconomical perspectives that explain why this unspoken opposition lives on. The course aims to give students knowledge and abilities about Central- and Eastern Europe as a geopolitical region, its political, economic and social divides, as well as the historical and current cultural development.

Kursen ges på engelska på höstterminen på helfart dagtid.

Övriga kurser, avancerad nivå

EU2411 Rebuilding Europe 7,5 hp (INSTÄLLD HT 2020)

This course aims to create a chance to work with students at other European studies center abroad to devise innovative solutions to European problems. This will be done through a cross-campus partnership, joining students and professors from three European universities: the University of Gothenburg, Charles University in Prague, and Sciences Po, Paris. Each year, students from the three universities collaborate to develop a common proposal to address challenges facing contemporary European governance. The project provides students the possibility to creatively consider the various institutional relationships in the European Union with respect to occasionally competing principles, such as democracy, efficiency, transparency, and the balance of power between national, regional and European levels.

Kursen ges på engelska på trekvartsfart under hela höstterminen. 
 

 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2020-06-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?