Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fristående kurser i Europakunskap

De kurser som ges som fristående på grundnivå och avancerad nivå är indelade i kärnkurser och fördjupningskurser. Vi ger inte metod- och uppsatskurser i Europakunskap som fristående kurser. Vill du ha en kandidatexamen med huvudområde Europakunskap är du välkommen att söka till Europaprogrammet. Vill du ta en masterexamen är du välkommen att söka till vårt masterprogram.

Kärnkurser, grundnivå

Kurserna "Introduktion till Europakunskap" samt "Modern europeisk integration 1" utgör normalt sett den första terminens studier för studenter på europaprogrammet. Kurserna utgör även en utmärkt grund för den som vill ha viss inblick i Europas grunder men sedan fördjupa sig i annat ämne. Kurserna går på helfart dagtid.

Kursen "Ryssland mellan förflutet och framtid" ingår normalt sett inte i vårt europaprogram, med studenterna har möjlighet att välja till den.

Samtliga kurser söks som fristående kurser. De ges tyvärr inte varje termin och de ges på varierande tider och varierande fart, vänligen se antagning.se för nästkommande termins upplägg. Urvalet till våra kärnkurser baseras på betyg (34%), högskoleprov (33%) och högskolepoäng (33%). För information om förkunskapskrav se respektive kursplan. Du kan själv söka fram senaste kursplan och litteraturlista här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

EU1110 Introduktion till Europakunskap, 15 hp

Vad är Europa? Den här kursen ger dig möjlighet att studera bilden av Europa genom historien. Hur har synen på vad som karaktäriserar Europa förändrats genom tiderna? Vilken betydelse har kulturella, politiska, ekonomiska och religiösa aspekter haft? Med sitt historiska perspektiv är kursen en introduktion till ämnet Europakunskap. Därför ingår också en introduktion till universitetsstudier. Du får grundläggande färdigheter i informationssökning, seminariedeltagande och textanalys.

EU1130 Modern europeisk integration 1, 15 hp

I denna kurs studerar du den moderna europeiska integrationsprocessen ur ekonomiska, sociala, politiska och rättsliga perspektiv. Fokus ligger på de institutionella arrangemang som har etablerats inom EU och dess direkta föregångare. Kursen presenterar de viktigaste drivkrafterna bakom denna integrationsprocess. Här diskuteras också hur skillnader och likheter i historiska, naturgivna, demografiska och kulturella förutsättningar mellan Europas länder och regioner påverkar integrationen. Även andra transnationella europeiska samverkansformer, som har föregått eller samexisterat med EU kommer att behandlas.

EU1150 - Ryssland mellan förflutet och framtid, 15 hp

Vart är Ryssland på väg? Har landets utveckling mot demokrati och marknadsekonomi efter Sovjetunionens upplösning resulterat i ett mer auktoritärt samhälle? Varför är det så? I denna kurs får du, utifrån en översikt över Rysslands historia – inklusive Sovjettiden – kunskap om den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen i Ryssland efter kommunismens fall, samt Rysslands nya internationella roll.

Fördjupningskurser, grundnivå

Kurserna "Modern europeisk integration 2" samt "Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj" utgör tillsammans normalt sett den andra terminens studier för studenter på europaprogrammet. Man kan läsa fördjupningskurserna direkt efter kärnkurserna i europakunskap eller så kan man komma tillbaka efter att under en period ha läst vid annan institution.

Båda kurserna söks som fristående kurser. De ges tyvärr inte varje termin och de ges på varierande tider och varierande fart, vänligen se antagning.se för nästkommande termins upplägg. Urvalet till våra fördjupningskurser baseras på antalet högskolepoäng. Du kan max meriteras för 225hp, högskolepoäng utöver det medräknas inte. För information om förkunskapskrav se respektive kursplan. Du kan söka fram kursplaner här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

EU1235 - Modern europeisk integration 2, 15 hp

Kursen fördjupar och problematiserar ett antal teman som rör föreställningar och politiska beslut om europeisk integration. De teman som behandlas är aktuella och uppmärksammas i både samhällelig och vetenskaplig debatt.

EU1240 - Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj, 15 hp

I denna kurs lär du dig hur människor i både Öst- och Västeuropa lever sina liv inom ramen för olika länders välfärdssystem, hur arbetsmarknaden och arbetsförhållanden utvecklas och vilka förändringar som familjen genomgår i olika delar av det nutida Europa. Speciellt framhävs den ömsesidiga påverkan mellan välfärd, arbete och familj. I kursen finns vidare ett uttalat genusperspektiv, och även jämförelser med andra delar av världen tas upp.

Övriga kurser, grundnivå

Kurserna nedan är kurser som normalt sett inte ingår i vårt europaprogram, men studenterna där har möjlighet att välja dem som valbara kurser. De är på grundnivå, men har olika förkunskapskrav. För information om förkunskapskrav se respektive kursplan. Alla kurser ges tyvärr inte varje termin och de ges på varierande tider och varierande fart, vänligen se antagning.se för nästkommande termins upplägg. Kurserna söks som fristående kurser. Du kan söka fram kursplanerna här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

EU1160 - Central- och Östeuropa: Från kommunism till EU-medlemskap, 15 hp (kursen ges inte för tillfället).

De flesta länder i före detta Östeuropa som ingick i det kommunistiska blocket är nu medlemmar i EU. I denna kurs analyseras den omvandling länderna genomgått efter 1989. Mot bakgrund av ländernas historia och inträdet i EU analyseras den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen i regionen. Likheter och skillnader mellan länderna behandlas och vilken betydelse EU-medlemskapet har fått för dem.

EU1400 - Praktisk EU-kunskap, 15 hp

Kursens mål är att ge dig kunskaper om och färdigheter i att arbeta med EU:s officiella dokumentation, att ge fördjupade kunskaper om EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser samt träning i kommunikativa färdigheter och kunskaper för att arbeta med utredningsuppdrag rörande EU:s verksamheter inom olika sektorer. Kursen ges i samarbete med Europeiskt dokumentationscentrum vid Ekonomiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek

Kärnkurser, avancerad nivå

Kurserna "European Integration: Current Research and Theory" samt "Integrating European Market" utgör normalt sett den första terminens studier på avancerad nivå i europakunskap. Kurserna utgör även en utmärkt grund för den som vill ha viss inblick i Europa men sedan fördjupa sig i annat ämne. Kurserna går på helfart dagtid och söks som fristående kurser. Urvalet till våra kärnkurser baseras på antalet högskolepoäng. Du kan max meriteras för 225hp, högskolepoäng utöver det medräknas inte. Förtur ges till studenter med minst 60hp i ämnet europakunskap. För information om förkunskapskrav se respektive kursplan. Du kan söka fram kursplaner här: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.

EU2111 - European Integration: Current Research and Theory, 15 hp

Syftet med denna kurs är att ge dig en djupare förståelse för "detta märkliga djur" Europeiska Unionen. Du kommer att ta del av och kritiskt analysera viktig forskning inom EU-studier. Ett viktigt mål med kursen är också att undersöka hur teoretiska forskningsresultat kan anpassas till verkliga praktiska problem som uppstår i den europeiska integrationsprocessen. Kursen ges på engelska. 

EU2120 Integrating European Market, 15 hp

Syftet med kursen är att ge en grundlig förståelse för den komplexa process det innebär att skapa en inre marknad inom Europeiska Unionen. Kursen behandlar problemen med att integrera olika nationella marknadssystem till en enda marknad. Du kommer att analysera samspelet mellan formella legala restriktioner, ekonomiska funktioner för den inre marknaden och den politiska beslutsprocessen. Andra centrala teman är den inre marknadens konsekvenser för tillverkning och tjänster, livsvillkor, arbetsmarknader, kapitalflöden och infrastrukturell utveckling i Europa och dess grannländer. Förhållandet mellan nationella och överstatliga politiken är central. Kursen ges på engelska.

EU2131 Central- and Eastern Europe: Fully European or the European other?, 15 hp

Är du intresserad av att fördjupa dig i i någon av Central- och Östeuropas länder eller hela regionens historiska-, ekonomiska- och samhällsutvecklingen? Vill du veta mer om hur används Europa som begrepp för att annorlundagöra delar av centrala och östra Europa? Denna kurs belyser de historiska, kulturella, politiska och socio-ekonomiska perspektiven som förklarar varför denna osagda motsättning lever kvar. Kursen avser att ge studenter kunskap och färdigheter om Central- och Östeuropa som en geopolitiskregion, dess politiska, ekonomiska och sociala klyftor, så väl som den historiska och nutida kulturella utvecklingen. Kursen ges på engelska.

Fördjupningskurser, avancerad nivå

EU2210 - European Environment and Energy, 15 hp

Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljö- och energipolitik. Du kommer att analysera EU:s rättsliga grund, den politiska processen, och engagemangen för ekonomisk tillväxt och marknadsintegration ur ett miljöperspektiv. Ett syfte är att ge en grundlig förståelse av vagheten i hållbar utveckling och på vilket sätt begreppet används av/ inom EU. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika miljö- och energiproblem och framtida utmaningar för EU. Dessa tematiska fördjupningar kommer även innehålla analyser av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna, EU som internationell aktör, och vilken roll NGO:s och andra lobbygrupper spelar. Kursen ges på engelska.

EU2220 - Social Europe, 15 hp

Kursen syftar till att betrakta det förflutna, nutid och framtid för det sociala Europa. Det kommer att fokusera på tvärvetenskapliga aspekter av europeiskt medborgarskap, dvs rättigheter och skyldigheter, arbete, familj, genus, identitet, invandring och framtiden för europeiska välfärdsstater. Du kommer att få fördjupad kunskap om mångfalden av europeiska sociala policys, om deras politiska bakgrund och nuvarande välfärdsreformer. Kursen behandlar och problematiserar europeisk socialpolitik och lagstiftning. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika sociala problem och framtida utmaningar för EU; inkluderat analyser av förhållandet mellan EU, Europarådet och medlemsstaterna. Kursen ges på engelska.

EU2215 Europe in the world, 15 hp

Denna kurs ger en tvärvetenskaplig förståelse för Europas roll i världen och bygger på en rad olika perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora. Kursen fördjupar sig i Europas politiska, ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga relationer med resten av världen ur historiskt och nutida perspektiv. Studiet av "Europa" förstås i vid mening som att omfatta olika internationella organisationer, statliga aktörer och civila samhällen. Kursen analyserar den internationella betydelsen av den europeiska integrationen samt effekterna av den globala utvecklingen på Europa och Europas förändrade roll i den nya världsordningen. Kursen ges på engelska.
 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2017-06-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?