Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Master's Programme in European Studies (MAES), 120 hp

Europa utvecklas – gör du?

Stora ekonomiska, politiska och sociala utmaningar möts i allt större utsträckning av europeiska lösningar. ”The Europeanization” förändrar de lokala, regionala och nationella förhållandena i Europa. Europa utvecklar en enad röst på den globala arenan. Vill du lära dig mer om effekterna detta ger?

The Master's Programme in European Studies behandlar viktiga europeiska utmaningar och dilemman: ekonomisk och politisk integration, miljö och konflikter, de rättigheter, skyldigheter och möjligheter som ett europeiskt medborgarskap ger. En termin är tillägnad praktik eller valbara kurser. Programmet har en historia av studenter som haft framgångsrika praktikperioder på stora EU-institutioner, FN, utländska ministerier och andra offentliga eller privata organisationer och företag.

Den europeiska integrationen påverkar ekonomiska, juridiska, politiska och sociala förhållanden, vilket innebär att europastudier är tvärvetenskapliga till sin natur. På grund av detta ges programmet av Centrum för Europastudier (CES), som har en unik och lång erfarenhet av tvärvetenskapliga europastudier. Lärarna har sina rötter i ekonomi, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. CES har ett nära samarbete med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) vilket är en prisbelönt Centre of Excellence for European research. Undervisningen kan på så sätt alltid kopplas till aktuell forskning inom området.

Under den sista terminen skriver studenterna sina examensarbeten. Vi strävar då efter att varje student ska ha en handledare från CERGU som passar examensarbetets vetenskapliga inriktning och studentens personliga intressen.

Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan är tillsammans värdar för denna tvååriga masterutbildning. Detta ger studenterna djup kunskap om aktuella, framträdande politiska frågor likväl som de dominerande teorierna inom det akademiska fältet. Studenterna kommer att kunna fokusera på de områden som de finner intressanta, och programmet erbjuder dem en grund för karriärer som politiska analytiker eller utvecklare inom den europeiska ekonomiska och politiska världen.

Notera att alla kurser ges på engelska.

Till vänster hittar du en meny med flikar där du kan hitta mer information om vårt masterprogram inom Europastudier. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Varför masterprogrammet?

Läs studierektorns presentation om varför du ska läsa Master's Programme in European Studies.

Presentation

EU2111 European Integration:Current Research and Theory, 15 hp
Syftet med denna kurs är att ge dig en djupare förståelse för "detta märkliga djur" Europeiska unionen. Detta görs genom att introducera dig för forskningssamfundets ansträngningar att studera EU. Du kommer att ta del av och kritiskt analysera viktig forskning inom EU-studier. Ett viktigt mål med kursen är också att undersöka hur teoretiska forskningsresultat kan anpassas till verkliga praktiska problem som uppstår i den europeiska integrationsprocessen.

Detta är en obligatorisk kärnkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2120 Integrating European Market, 15 hp
Syftet med kursen är att ge en grundlig förståelse för den komplexa processen att skapa en inre marknad inom Europeiska Unionen. Kursen behandlar problemen med att integrera olika nationella marknadssystem till en enda marknad. Du kommer att analysera samspelet mellan formella legala restriktioner, ekonomiska funktioner för den inre marknaden och den politiska beslutsprocessen. Andra centrala teman är den inre marknadens konsekvenser för tillverkning och tjänster, livsvillkor, arbetsmarknader, kapitalflöden och infrastrukturell utveckling i Europa och dess grannländer. Förhållandet mellan nationella och överstatliga politiken är central.

Detta är en obligatorisk kärnkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2131 Central- and Eastern Europe: fully European or the European ‘Other’? 15 hp
Denna kurs belyser de historiska, kulturella, politiska och socio-ekonomiska perspektiven som förklarar varför denna osagda motsättning lever kvar. Vad är Central- och Östeuropa? Hur används Europa som begrepp för att annorlundagöra delar av centrala och östra Europa? Kursen avser att ge studenter kunskap och färdigheter om Central- och Östeuropa som en geopolitiskregion, dess politiska, ekonomiska och sociala klyftor, så väl som den historiska och nutida kulturella utvecklingen.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2420/EU2430 Internship for the Master Programme in European Studies, 15 eller 30 hp
Som student på masterprogrammet i europastudier har du möjlighet att göra praktik i upp till en termin. Praktiken kan genomföras vid en offentlig eller privat organisation i Sverige eller utomlands. Organisationen skall tillhandahålla uppgifter som är av värde för praktikantens utbildning och framtida karriärplaner.

Detta är en valbar praktikkurs.

Kursplan EU2420 Internship 30hp (PDF, nytt fönster)

Kursplan EU2430 Internship 15hp (PDF, nytt fönster)

EU2210 European Environment and Energy, 15hp
Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljö-och energipolitik. Du kommer att analysera EU:s rättsliga grund, den politiska processen, och engagemangen för ekonomisk tillväxt och marknadsintegration ur ett miljöperspektiv. Ett syfte är att ge en grundlig förståelse av vagheten i hållbar utveckling och på vilket sätt begreppet används av/inom EU. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika miljö-och energiproblem och framtida utmaningar för EU. Dessa tematiska fördjupningar kommer även innehålla analyser av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna, EU som internationell aktör, och vilken roll NGO:s och andra lobbygrupper spelar.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2220 Social Europe, 15 hp
Kursen syftar till att betrakta det förflutna, nutid och framtid för det sociala Europa. Fokus är på tvärvetenskapliga aspekter av europeiskt medborgarskap, dvs rättigheter och skyldigheter, arbete, familj, genus, identitet, invandring och framtiden för europeiska välfärdsstater. Du kommer att få fördjupad kunskap om mångfalden av europeiska sociala policys, om deras politiska bakgrund och nuvarande välfärdsreformer. Kursen behandlar och problematiserar europeisk socialpolitik och lagstiftning. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika sociala problem och framtida utmaningar för EU; inkluderat analyser av förhållandet mellan EU, Europarådet och medlemsstaterna.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2215 Europe in the world, 15 hp
Denna kurs ger en tvärvetenskaplig förståelse för Europas roll i världen och bygger på en rad olika perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora. Kursen fördjupar sig i Europas politiska, ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga relationer med resten av världen ur historiskt och nutida perspektiv. Studiet av "Europa" förstås i vid mening som att omfatta olika internationella organisationer, statliga aktörer och civila samhällen. Kursen analyserar den internationella betydelsen av den europeiska integrationen samt effekterna av den globala utvecklingen på Europa och Europas förändrade roll i den nya världsordningen.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2340 Research Methods for European Studies, 15 hp
Denna metodkurs ger dig praktisk träning i olika metodologiska ansatser relevanta för europastudier. Kursen börjar med en att utforska frågor av allmänt intresse för empirisk undersökning inom samhällsvetenskap, såsom epistemologi, forskningsdesign, forskningsetik, samt en översikt av forskningsmetoder. I den andra delen av kursen kommer du att specialisera sig på antingen kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder.

Detta är en obligatorisk metodkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2500 Master Thesis for European Studies, 30 hp
Den sista terminen ägnas helt åt att skriva examensarbete. Du kommer att formulera, planera och genomföra ett examensarbete inom en angiven tid. Att skriva denna uppsats kommer att utveckla din förmåga att planera och leda stora projekt, samt samla in och analysera samhällsvetenskapliga data för att besvara en relevant forskningsfråga inom europastudier. Du kommer att presentera och försvara uppsatsen vid ett slutseminarium, samt fungera som opponent på en annan students uppsats.

Detta är en obligatorisk uppsatskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

 

 

 

European Studies at the University of Gothenburg

Kontaktpersoner Centrum för Europastudier

Studierektor/programansvarig
Urban Strandberg

Studieadministratör
Maria Thorson

Studie- och yrkesvägledare
Chrissie Evling

Praktik- och alumnsamordnare
Karin Andersson

Internationell koordinator
Angelica Thell

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2017-03-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://pol.gu.se/Utbildning/centrum-for-europastudier--ces-/europeanstudies/
Utskriftsdatum: 2018-01-21