Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Europaprogrammet, 180 hp

Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier.

Under studierna behandlas de viktigaste tendenserna i Europa - såväl EU:s uppbyggnad och utvidgning som omvandlingen av länderna i Östeuropa - utifrån flera olika perspektiv: historiskt, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. De kulturella identiteternas ökande betydelse diskuteras, från redan etablerade identiteter som de nationella, som lever vidare och framträder i vissa fall med förnyad kraft, till nya som skapas med grund i migrationsrörelser och livet i det moderna - en del talar om det postmoderna - Europa.

Tvärdisciplinär utbildning som du kan anpassa efter dina intressen

Åtta ämnen samarbetar i programmet, vilket ger dig som student en dubbel kompetens med både fördjupade ämneskunskaper i ett ämne och tvärvetenskapliga grund- och fördjupningskunskaper i Europakunskap. Du väljer mellan profilämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, kulturgeografi, idé- och lärdomshistoria, nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap. Tillsammans har ni som grupp en enorm bredd med alla dessa perspektiv vilket ger alla både bredd och spets.

Genom tvärdisciplinära teman och frågeställningar får du en bred kompetens att arbeta med Europafrågor, såväl i Sverige som i utlandet.

Många frågar oss "Vad blir jag om jag är Europavetare?", läs gärna mer om vad en europavetare gör efter examen och se en film om vad som menas med att Europaprogrammet är en generalistutbildning.

Praktik, utlandsstudier och karriärvägledning

Du får också möjlighet till praktik och utlandsstudier under utbildningen. Hör gärna av dig till våra kontaktpersoner kring vägledning, praktik eller internationella studier om du vill veta mer.

Läs mer om

Förkunskapskrav och urval

Ansökan

Efter examen

Karriäraktiviteter

Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet (REGU)

Utbildningsplan

För att se utbildningens upplägg, läs mer i Europaprogrammets utbildningsplan

Termin 1

EU1110 - Introduktion till Europakunskap, 15 hp (kärnkurs)

Kursen tar ett brett grepp på en lång och komplex process, nämligen det moderna Europas historiska formering. Vi följer begreppet Europa och några av de viktigare kulturella, sociala, politiska och ekonomiska processerna som de europeiska samhällena genomgår, från antiken och fram till 1900-talets slut. Ett centralt tema är hur gränser har skapats och manifesterats på olika vis genom tiderna. Det gäller geografiska, kulturella och religiösa gränser, men också hur samspelet mellan politiska gränser och ekonomiska förhållandena har utvecklats. I detta ger vi också i kast med begreppet ”europeisk identitet” och dess förutsättningar och innehåll genom historien. Genom det långa tidsperspektivet och med särskild fokus på vissa övergripande processer samt nedslag i enskilda skeenden och regioner ger kursen ett gott underlag för att förstå gränser, konflikter, identiteter, problem och utvecklingsmöjligheter i dagens Europa.

Kursplan, PDF (nytt fönster)

Europa i konflikt - Institutioner, integration och kris i EU 

EU står inför de största utmaningar det mött under sitt 6x-åriga liv. Migrations- och eurokriserna har blottlagt politiska spänningar och skiljelinjer inte bara inom utan också mellan de olika medlemsstaterna. Brexit splittrar både Storbritannien och resten av EU, och när ekonomi, ideologi, nationalism och praktiska lösningar stöts mot varandra. För att förstå dessa processer måste man förstå de politiska, geografiska och ekonomiska förutsättningar som inte bara utgjort grunden för det Europeiska projektet, utan också idag skapar förutsättningar för dess kriser.
Kursen med namn EU1130 - Modern Europeisk Integration 1 utgör andra kursen på Europaprogrammet och ges dagtid på heltid.

Kursplan, PDF (nytt fönster)

Termin 2

Profilämne, 30 hp (kärnkurser)

Under termin 2 läser du kärnkurser i ditt profilämne.

Termin 3

Profilämne, 30 hp (fördjupningskurs)

Under termin 3 läser du fördjupningskurser i ditt profilämne.

Termin 4

EU1235 - Modern europeisk integration 2, 15 hp (fördjupningskurs)

Kursen Modern europeisk integration 2 är en fördjupning av kursen Modern europeisk integration 1 som ges på termin 1 på Europaprogrammet. Gemensamt för bägge kurserna är att de behandlar europeisk integration ur flera olika vetenskapliga perspektiv. Inom ramen för denna kurs fördjupas och problematiseras ett antal teman som rör föreställningar och politiska beslut om europeisk integration. De teman som behandlas är aktuella och uppmärksammas i både samhällelig och vetenskaplig debatt. Centrala vetenskapliga teorier och forskning från olika ämnen används för att problematisera integration. Ett relativt stort mått av valfrihet och egen insamling av litteratur ingår. Kursen har en tyngdpunkt på seminarier och stor vikt läggs på studenternas eget skrivande och att träna förmåga att presentera och diskutera egna och andras texter. Särskild tonvikt läggs vid att studenterna skall författa en längre essä, där viss valfrihet att välja ämne ges. Kursen omfattar även ett speciellt utformat förhandlingsspel. Detta syftar till att illustrera hur en viss form av integration sker genom beslut som är resultat av mellan- och överstatliga förhandlingar inom ramen för den Europeiska Unionen (EU).

Kursplan, PDF (nytt fönster)

EU1240 - Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj, 15 hp (fördjupningskurs)

Kursen behandlar utvecklingen av olika välfärdssystem i Europa och deras relation till arbetsmarknad, arbetsförhållande och migrationsfrågor. Vidare tas välfärdssystemens grund upp och dessas påverkan på familjebildning, speciellt inriktat på den könsliga arbetsdelningen. Därutöver kommer EU:s påverkan på medlemsländernas sociala- och arbetsmarknadspolitiska institutioner att diskuteras och problematiseras. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, där forskare och lärare från olika discipliner behandlar forskning inom olika områden, och på ett antal seminarier, där studenterna ges utrymme till diskussion och fördjupning av kursens olika teman. 

Kursplan, PDF (nytt fönster)

Termin 5

EU1330 - Forskningsmetod i Europakunskap, 15 hp

Kursen tar upp grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar och deras relation till olika samhällsvetenskapliga metoder. Kursen tar vidare upp hur vetenskapliga problemställningar utformas, och hur sambandet mellan problemställning och val av metoder kan se ut. Under kursen kommer slutligen färdigheten att använda och förmågan att utvärdera olika metoder att behandlas.

Kursplan, PDF (nytt fönster)

EU1540 - Kandidatuppsats i Europakunskap, 15 hp

Kursen avser planering, genomförande och redovisning av ett självständigt mindre forskningsarbete, vilket redovisas i en uppsats (examensarbete). Uppsatsen skrivs individuellt. Uppsatsskrivande tränar studenter i projekthantering, att analysera empiriskt material och att kunna besvara egna forskningsfrågor av relevans för ämnet Europakunskap. Kursen examineras i samband med det avslutande uppsatsseminariet där studenter presenterar och försvarar sin egen uppsats, opponerar på en annan students uppsats, samt aktivt deltar i seminariediskussioner.

Kursplan, PDF (nytt fönster)

Termin 6, valbara kurser

EU1150 - Ryssland mellan förflutet och framtid, 15 hp

Kursen behandlar huvudsakligen Rysslands ekonomiska, politiska och sociala utveckling efter Sovjetunionens upplösning 1991. Utöver detta finns ett moment där Rysslands historia fram till ryska revolutionen tas upp och ett moment där Sovjetryssland behandlas. Dessa moment avser att ge kunskap om den historiska
bakgrunden till omvandlingen de senaste decennierna. Kursen består av tre delkurser som behandlar Rysslands historia fram till ryska revolutionen, Sovietunionen och Post-kommunistiska Ryssland. 

Kursplan, PDF (nytt fönster)

EU1400 - Praktisk EU-kunskap, 15 hp (grundnivå)

Kursen ges i samarbete mellan Centrum för Europastudier och
Ekonomiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek. Kursen är tänkt att vara en praktiskt inriktad utbildning som skall ge studenterna färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta inom Europeiska Unionens (EU:s) och svensk förvaltning, samt inom andra organ där kunskaper om EU:s beslutsprocedur och dokument är nödvändiga, exempelvis lobbyorganisationer, frivilliga organisationer och det privata näringslivet, och därmed höja studenternas internationella kompetens och anställningsbarhet. Kursen består av tre delkurser som behandlar EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser, EU:s officiella dokumentation och information, rapportskrivande och muntlig presentation.

Kursplan, PDF (nytt fönster)

EU1410 Praktik för Europaprogrammet, 30hp

Praktiken omfattar en termin och fullgörs normalt under terminstid. Praktik kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands, som erbjuder arbetsuppgifter som är av värde för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Centrum för Europastudier har ett aktivt arbete med praktik och karriärsplanering.

Kursplan, PDF (nytt fönster)

EU2131 - Central and Eastern Europe: Fully European or the European other? 15 hp

With the collapse of communism in Central and Eastern Europe hopes were running high that the division of Europe into two parts, the West and the East, would finally come to an end. Two decades later, the dual framing of Central and Eastern Europe as simultaneously in Europe and not yet European still remains. This interdisciplinary course highlights the historical, cultural, political and socio-economic perspectives on why this implicit opposition still persists. What is Central and East Europe? How were the concepts of Central and Eastern Europe historically constructed? What demarcations do they imply today? How is the concept of Europe used for “othering” central and eastern parts of Europe?

Kursplan, PDF (nytt fönster)

Du kan även välja att studera utomlands eller på annat universitet under den sjätte terminen!

European Studies at the University of Gothenburg

Kontaktpersoner Centrum för Europastudier

Studierektor/programansvarig
Urban Strandberg

Studieadministratör
Mimmie Håkansson

Studie- och yrkesvägledare
Sara Birgerson

Praktik- och alumnsamordnare
Karin Andersson

Internationell koordinator
Angelica Thell

De flesta av våra studenter får jobb

STUDENTPORTRÄTT

Vi har frågat ett par studenter vad de tycker om vår utbildning.

Generalistutbildning, vad är det?

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2018-09-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?