Till startsida

Utmaningen

Boken Utmaningen behandlar frågor om ansvar, kvalitet och ledning för den autonoma akademin. Varför bör akademiska lärosäten och deras lärare och forskare vara autonoma? Vilket ansvar medför autonomin, och hur kan akademin axla det ansvaret? Vilken roll kan och bör ledningen spela?

Exemplar av Utmaningen som tryckt bok kan beställas genom e-post adresserad till GU-shopen@gu.se eller telefon 031-786 4396. Priset är 80 kronor per exemplar plus moms.

Utmaningen publiceras även elektroniskt på denna hemsida. Det är tillåtet att ladda ned, mångfaldiga och distribuera Utmaningen i valfritt antal exemplar, under förutsättning att dessa exemplar sedan tillhandahålls kostnadsfritt för läsaren. Syftet är att skriften ska spridas till så stor krets av läsare som möjligt, för att den därmed ska bidra till diskussionen om de frågor som behandlas.

Om författaren

Bengt-Ove Boström är statsvetare och har arbetat med kvalitetsfrågor inom universitetsvärlden sedan 1990-talet - först som studierektor och prefekt vid Göteborgs universitets statsvetenskapliga institution, och från 2000 som vicerektor och rektors rådgivare i kvalitetsfrågor. Han är sekreterare i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor och har varit ordförande i flera bedömargrupper vid granskningar av kvalitetsarbete vid svenska lärosäten. Han är även engagerad i frågor rörande samverkan, ledarutbildning, högskolepedagogisk utbildning, bibliotek och kultur.

 

 

Diskussion

Ta del av en diskussion om bokens teman

Delta i diskussionen genom att skicka ditt inlägg till
utmaningen@gu.se

 

Kontakt

Bengt-Ove Boström
Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg

Tel: 031-786 5496

bengt-ove.bostrom@pol.gu.se

 

Läs boken

Ladda ner Utmaningen i olika format eller läs den på webben