Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Uppsatspriser inom Europastudier

Vid Centrum för Europastudier delas det varje år i samband med den årliga examensceremonin i oktober ut uppsatspriser. För masteruppsatser finns både Rutger Lindahls uppsatspris och Henrik och Karolina von Mentzers uppsatspris. För kandidatstudenter finns Henrik och Karolina von Mentzers uppsatspris.

Nomineringar till priserna görs av uppsatshandledare och betygsbedömare. Nomineringarna diskuteras sedan av CES betygskommitté. Det slutgiltiga beslutet om vinnare av uppsatspriset görs av Programnämnden för programmen inom Europastudier.

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 6/19/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?