Till startsida

EN AV SVERIGES LEDANDE STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONER

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution - mitt i staden, mitt i debatten! Vår forskningsprofil fokuserar på väljare och val, opinion och demokrati, bygget av goda politiska institutioner, globaliseringsfrågor och internationell politik, Europapolitik, miljöpolitik, korruption samt politiska idéer. Vi anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med det omgivande samhället.

Vårt utbildningsutbud omfattar omkring 1400 studenter per läsår. Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program inom statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi utbildar blivande lärare i samhällskunskap och medverkar på en rad andra utbildningsprogram vid Göteborgs universitet.

Statsvetenskapliga institutionen är en internationaliserad forsknings- och utbildningsmiljö. Vi erbjuder tre engelskspråkiga masterprogram, där många av lärarna är internationella forskare, och där du delvis studerar tillsammans med utbytesstudenter från olika delar av världen. Vill du själv läsa utomlands finns det goda möjligheter till det. Vi har ett brett utbud av utbytesavtal med universitet i såväl Europa som Norden. Ett annat inslag på våra utbildningsprogram är möjligheten att göra praktik. Genom praktik kan du redan under din utbildning pröva hur dina teoretiska kunskaper fungerar i verkligheten. För att inte tala om de yrkesmässiga kontakter du kan knyta inför framtiden!

Efter avslutade studier är du väl rustad för att till exempel arbeta med kvalificerade analys- och utredningsuppgifter, både nationellt och internationellt. Vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna bedöma och kritiskt reflektera kring politiska och samhälleliga problem, analysera politik och politiska system. Vad kan vara viktigare? 

Alumn

Har du läst hos oss är du alumn och välkommen till vårt nätverk. Dina erfarenheter från yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten med dig.

Vårt alumnnätverk erbjuder ett utbyte av professionella och kollegiala kontakter, information om forskning, praktik, arbetsmöjligheter, vidareutbildning, konferenser samt möjlighet till regelbundna träffar och allt annat som ett alumnnätverk kan ge.

Anmäl dig till alumnnätverket här.

Information till nya studenter

Välkommen som student hos oss!

Datum för start och introduktion av din kurs eller ditt program hittar du på GUL:s öppna sidor. Där finns också preliminära scheman, kursplaner, litteraturlistor samt annan viktig information.

Ny termin

En snabbguide in i terminen, för både nya och återkommande studenter.

Servicecenter

Servicecenter

Svarar på frågor om universitetet, ordnar studieintyg och GU-kort med mera.

De viktiga förstagångsväljarna

Maria Solevid forskar inom statsvetenskap och bloggar om politiskt beteende i tidningen Curie.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta