Till startsida
Webbkarta

EN AV SVERIGES LEDANDE STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONER

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution - mitt i staden, mitt i debatten! Vår forskningsprofil fokuserar på väljare och val, opinion och demokrati, bygget av goda politiska institutioner, globaliseringsfrågor och internationell politik, Europapolitik, miljöpolitik, korruption samt politiska idéer. Vi anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med det omgivande samhället.

Vårt utbildningsutbud omfattar omkring 1400 studenter per läsår. Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program inom statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi utbildar blivande lärare i samhällskunskap och medverkar på en rad andra utbildningsprogram vid Göteborgs universitet.

Internationella toppforskare presenterar nya forskningsrön om demokratins effekter

Demokrati kan handla om att fritt få välja politiker. Men det kan också röra sig om att ha tillgång till det nödvändigaste i livet. Den 28 maj har forskningsprogrammet Varieties of Democracy (V-Dem) konferens med fokus på vad demokrati har för effekter på bland annat barnadödlighet, livslängd och ekonomisk utveckling. Dessutom presenteras nya resultat om hur demokrati kommer till. Läs mer

Kalender

Fler händelser

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

POLITOLOGERNA

Statsvetenskaplig analys av svensk politik.