Till startsida
Webbkarta

EN AV SVERIGES LEDANDE STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONER

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution - mitt i staden, mitt i debatten! Vår forskningsprofil fokuserar på väljare och val, opinion och demokrati, bygget av goda politiska institutioner, globaliseringsfrågor och internationell politik, Europapolitik, miljöpolitik, korruption samt politiska idéer. Vi anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med det omgivande samhället.

Vårt utbildningsutbud omfattar omkring 1400 studenter per läsår. Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program inom statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi utbildar blivande lärare i samhällskunskap och medverkar på en rad andra utbildningsprogram vid Göteborgs universitet.

Välkommen till den första Jörgen Westerståhl Lecture med Johan P. Olsen, professor emeritus vid ARENA, Oslo Universitet, 2 december 2014.

I sitt föredrag "Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre” reser Johan P. Olsen frågor om i vilken grad institutionell utformning kan säkerställa demokrati och "good government". Hur kan dessa institutioner och värden hantera snabba sociala förändringar? Hur kan vi kontinuerligt återskapa de värden som förknippas med demokrati och ett gott folkstyre? Läs mer

Senaste publikationerna

Fler publikationer

Kalender

Fler händelser

Alumn

Har du läst hos oss är du alumn och välkommen till vårt nätverk. Dina erfarenheter från yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten med dig.

Vårt alumnnätverk erbjuder ett utbyte av professionella och kollegiala kontakter, information om forskning, praktik, arbetsmöjligheter, vidareutbildning, konferenser samt möjlighet till regelbundna träffar och allt annat som ett alumnnätverk kan ge.

Anmäl dig till alumnnätverket här.

Information till nya studenter

Välkommen som student hos oss!

Datum för start och introduktion av din kurs eller ditt program hittar du på GUL:s öppna sidor. Där finns också preliminära scheman, kursplaner, litteraturlistor samt annan viktig information.

Ny termin

En snabbguide in i terminen, för både nya och återkommande studenter.

VALU 2014

Resultatet av SVT:s vallokals-undersökning presenteras av Sören Holmberg.