Till startsida
Webbkarta

EN AV SVERIGES LEDANDE STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONER

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution - mitt i staden, mitt i debatten! Vår forskningsprofil fokuserar på väljare och val, opinion och demokrati, bygget av goda politiska institutioner, globaliseringsfrågor och internationell politik, Europapolitik, miljöpolitik, korruption samt politiska idéer. Vi anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med det omgivande samhället.

Vårt utbildningsutbud omfattar omkring 1400 studenter per läsår. Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program inom statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi utbildar blivande lärare i samhällskunskap och medverkar på en rad andra utbildningsprogram vid Göteborgs universitet.

Föreläsning med Jane Mansbridge - en av vår tids största demokratiforskare

En av statsvetenskapens grundfrågor handlar om hur människor  på  ett bra sätt ska kunna styra sig själva. För att lösa gemensamma problem i samhället behövs ofta ett visst inslag av tvång. Tag chansen att lyssna på Jane Mansbridge från Harvard University när hon diskuterar vad som är normativt godtagbart tvång och hur tvång kan göras legitimt.

Välkommen till Jörgen Westerståhl Lecture den 2 december, 2015!
Läs mer och anmäl dig här.

 

Flyktingkatastrofen: Vi utmanar er i generositet!

Europa genomgår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och politik och samhälle mobiliserar för att lätta drabbade människors börda. Medarbetarna på statsvetenskapliga institutionen har skänkt pengar. Vi uppmanar er att göra detsamma!
Läs mer

Kalender

Fler händelser

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

POLITOLOGERNA

Statsvetenskaplig analys av svensk politik.