Till startsida
Webbkarta

EN AV SVERIGES LEDANDE STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONER

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution - mitt i staden, mitt i debatten! Vår forskningsprofil fokuserar på väljare och val, opinion och demokrati, bygget av goda politiska institutioner, globaliseringsfrågor och internationell politik, Europapolitik, miljöpolitik, korruption samt politiska idéer. Vi anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med det omgivande samhället.

Vårt utbildningsutbud omfattar omkring 1400 studenter per läsår. Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program inom statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi utbildar blivande lärare i samhällskunskap och medverkar på en rad andra utbildningsprogram vid Göteborgs universitet.

Information till nya studenter

Välkommen som student hos oss!
Datum för start och introduktion av din kurs eller ditt program hittar du på GUL:s öppna sidor. Där finns också preliminära scheman, kursplaner, litteraturlistor samt annan viktig information.

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap 2015 är nu öppen!

Nu utlyser vi sex doktorandtjänster. Samtliga är heltidsfinansierade för fyra år och placerade vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Tjänsterna har emellertid olika inriktning.

Ansökan till doktorandanställning ska ske "online" och ansökan är öppen mellan 12 januari och 2 mars. Läs mer

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

VALU 2014

Resultatet av SVT:s vallokals-undersökning presenteras av Sören Holmberg.